KYUNG DEOK

I N D U S T R Y

Contact

Directions(Hwaseong-si Factory)

031-351-8875  //  kd_kh84@naver.com

31, Yongto-gil, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Directions(Gyeongju-si Factory)

054-746-0208  //  corp121@naver.com

36-17, Seokgyepyeongni-gil, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

경덕산업 (KDI) l 대표이사:정창용 | 부틸 테이프/발포 테이프/방수 테이프/아스팔트 데드너

화성본사 : 경기도 화성시 장안면 용토길 31 ㅣ TEL : 031-351-8875 l FAX : 031-351-8876ㅣE-mail :kd_kh84@naver.com

경주지사 : 경상북도 경주시 외동읍 석계평리길 36-17 | TEL : 054-746-0208 | FAX : 054-746-0209 | E-mail : corp121@naver.com 

COPYRIGHT (C) 1990-2019 BY KYUNG DEOK INDUSTRY. ALL RIGHTS RESERVED.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube